מות היונה

מות היונה 2012

"מות היונה" 1.3.1922 – 4.11.1995

עבודה זו נוצרה בהשראת רצח ראש ממשלת ישראל יצחק רבין ב 4.11.1995