מוחמד סאברי ג'אברין

מוחמד סאברי ג'אברין (1928) מושרייפה 2007