מוחמד ואחמד ג'רושי

מוחמד ואחמד ג'רושי, טייבה 2000