מבנה מגדל המים תחנת הרכבת בצמח

מבנה מגדל המים, תחנת הרכבת בצמח 8.2.2013