מבנה מגדל המים, תחנת הרכבת בצמח

מבנה מגדל המים, תחנת הרכבת בצמח 22.1.2013