לאה ורחל

לאה גטריידה ורחל רז, גבע 2000,

רחל ולאה ריז'יק, חיפה 1936