ישראל קרישטל בן 111

ישראל קרישטל בן 111, חיפה 28.10.2014

שנת לידה 1903