ישראל כרמי "ההגנה"

ישראל כרמי ("ההגנה"), בית בכפר ביתן אהרון, 11.1.2006

נולד ב 1915 בפולין. ב 1934 עלה ארצה והצטרף לקיבוץ גבעת השלושה. ב 1935 נשלח במסגרת מכסת הקיבוץ המאוחד למשטרת המנדט. ב 1937 היה מראשוני המצטרפים לפו"ש (פלוגות השדה).  ב 1938 התמנה על ידי יצחק שדה לסגן מפקד פלוגת פו"ש שאבטחה את העלייה לחניתה. ב- 1939 הצטרף ל  S.N.S"פלוגות הלילה" של אורד ווינגייט והיה לעוזרו הקרוב ביותר. על חילצו של ווינגיט הפצוע לאחר קרב קשה עם כנופיות ערביות, קיבל את אות השרות המצוין על אומץ לב בקרב ממלך בריטניה ג'ורג' השישי. עם פרוץ מלה"ע השנייה התגייס לצבא הבריטי בהוראתו של יצחק שדה ועבר קורס קצינים. כשנוכח באפשרויות הרבות להשגת נשק ממאגרי הצבא הבריטי החל ליזום פעולות "רכש" של נשק ותחמושת שהועברו למחסני ה"הגנה". הצטרף ליחידה מיוחדת שפעלה במשך שנה מעבר לקווי האויב במדבר המערבי. ב 1940 שב ארצה. ב 1944 עם הקמת הבריגדה היהודית מונה לרב סמל בגדוד השני בחטיבה היהודית הלוחמת (חי"ל). בשלהי מלה"ע השנייה לחם באיטליה שם פגש לראשונה בשארית הפלטה ובשבויים הגרמנים, המפגש הטעון הוביל להחלטה ספונטנית של קבוצה קטנה ובראשם ישראל על פעולות נקם בגרמנים שפעלו בשורות ה SS ובגסטפו. הייתה זו קבוצת "הנוקמים" שפעלה במשך כמה חודשים ברחבי אירופה. תוך כדי פעילותם בצבא הבריטי הבריחו עשרות אלפי פליטים ממחנות ההשמדה לבסיסי הכנה לעליה באיטליה. ב 1945 משנודע הדבר פורקה הבריגדה וחייליה נשלחו חזרה ארצה. נשאר באירופה במסגרת המוסד לעליה ועסק בהברחת עולים לארץ. ב 1947 ערב מלחמת העצמאות שב ארצה הקים ופיקד על גדוד 9 בחטיבת הנגב של הפלמ"ח. לאחר המלחמה שב לקיבוצו. ב 1951 חזר לצבא ובין תפקידיו הרבים היה מג"ד שריון, מפקד בית ספר לשריון. סגן מפקד חטיבה משוריינת, מפקד חטיבה משוריינת, ומפקד משטרה צבאית. ב 1972 השתחרר מצה"ל בדרגת אל"מ.