ישראל גלושקוב

סטרשה לויטננט (סגן) ישראל גלושקוב, גבעת המורה 29.5.2001    

נולד ב- 1922 ברוסיה. ב-  1941 התגייס לחיל הנדסה. לחם בחזית סטלינגרד, בחזית השניה והשלישית, באוקראינה, בולגריה, יוגוסלביה, הונגריה ואוסטריה. את עיטור הגבורה קיבל על חלקו בפינוי 13000 מוקשים תוך 15 יום.  ב- 1948 השתחרר מהצבא  בדרגת סטרשה לויטננט. איבד שלושים וחמישה מבני משפחתו במלחמה. ב- 1990 עלה ארצה.