יצחק פונדק בן 101

אלוף במי"ל יצחק פונדק בן 101, כפר יונה 15.11.2013

שנת לידה 1913