יצחק נבון "ההגנה"

יצחק נבון ("ההגנה"), ירושלים, 1.6.2006

נולד ב 1921 בירושלים. בוגר האוניברסיטה העברית בפדגוגיה, בתרבות האיסלם, בשפה הערבית ובספרות עברית. היה פעיל בהגנה בירושלים, ותוך כדי עיסוקו כמורה בבית ספר תיכון בית הכרם, הקים את יחידת המסתערבים. ב 1946 התבקש על ידי מטה ההגנה לעזוב לבירות לצורך הקמת רשת מודיעין בלבנון במסווה של סטודנט. מאחר שנידחה על ידי האוניברסיטה האמריקאית בבירות, שב ארצה ופיקד על המחלקה הערבית בירושלים של הש"י בין 1946 עד מלחמת העצמאות. עיקר עיסוקה של המחלקה היה איסוף ידיעות מודיעיניות על האויב. ב 1952 לאחר ששימש כמזכירו המדיני של שר החוץ משה שרת, התמנה כמנהל לשכתו של  ראש הממשלה דוד בן גוריון וכיהן בתפקיד זה עד פרישתו של בן גוריון. ב 1963 ניהל את אגף התרבות במשרד החינוך והתרבות. ב 1965 נבחר לכנסת ישראל והיה חבר בה 13 שנים. ב 1978 נבחר לנשיאה החמישי של מדינת ישראל, תפקיד בו שמש עד 1983. ב 1984 נבחר בשנית לכנסת ישראל מטעם מפלגת העבודה, שמש כסגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות. מאז פרישתו מהחיים הפוליטיים מכהן כיושב ראש של גופים ציבוריים שונים. לצד עיסוקיו הציבוריים הרבים עוסק נבון לכל אורך השנים בשימור מורשת יהדות ספרד הבא לידי ביטוי בכתיבת מחזות, אגדות וסיפורים.