יורק, לוחמי מרד גטו ורשה

דוד פלונסקי (יורק) (לוחם המרד בגטו וורשה), קיבוץ מגידו, 20.6.2007

ב-1926 נולד בוורשה. ב 1939 עם פרוץ המלחמה נאלץ לסייע בפרנסת המשפחה. ב- 1940 הוקם גטו וורשה, בן ארבע עשרה הפך למפרנס היחיד במשפחתו. הבריח דואר לעיר ומזון מהעיר לגטו תוך סכנת חיים מתמדת. ב- 1942 צומצם שטח הגטו, על אף הסיכון המשיך להבריח מזון לגטו. ב- 18 באוגוסט 1942 נשלחו אמו,אביו,אחיו ואחותו לטרבלינקה שם נרצחו. יורק ברח ולן בבית הקברות הנוצרי שם גויס לקבוצת לוחמים יהודים במחתרת בהנהגתו של ד"ר וולבסקי, שמש קשר- שליח, רכש והבריח נשק, תחמושת ומידע מן הצד הארי אל תוך הגטו. באפריל 1943, החל המרד. הלחימה נמשכה כמה ימים וגבתה קורבנות רבים. הגטו בער, ושרידי קבוצת וולבסקי הסתתרו באחד הבונקרים. יורק שהכיר היטב את תעלות הביוב נשלח לחפש עזרה ומקלט בצד הארי. קשר קשרים עם המחתרת הפולנית, בעזרתה הצליח למלט דרך התעלות את חבריו הבודדים ששרדו בגטו, לצד הארי של העיר. עם פרוץ המרד הפולני באוגוסט 1944 ברח לאזור המשוחרר על ידי הרוסים וצבא פולין, בעזרת מסמכים אריים מזויפים. בתום המלחמה עבר ללודז', הצטרף לתנועת "השומר הצעיר" והיה פעיל בה. ב 1948 עלה ארצה באניית המעפילים "אין דבר" ומיד נשלח להלחם בנגבה ונמנה על מגינהה עד סוף מלחמת השחרור. ב 1949 הצטרף למייסדי קיבוץ מגידו, שם הקים את משפחו. ב 1973 נפל בנו איתן במלחמת יום הכיפורים. יורק עובד בארכיון גבעת חביבה, מרצה בבתי ספר על קורותיו בשואה ומלווה משלחות נוער לפולין.