יורם, יעל ויואב

יורם נחשון, יעל ליכט ויואב נחשון, קריית אונו 2000,

יואב, יעל ויורם נחשון, חיפה 1937