יוסף, נחמן ודניאל

יוסף, נחמן ודניאל רז, גבע 2000,

דניאל, נחמן ויוסף ריז'יק, חיפה 1930