יהודית בת 93 ושמואל גיל בן 101

יהודית ושמואל גיל , רמת גן 4.2.2013

יהודית בת 93, שנת לידה 1920

שמואל בן 101, שנת לידה 1912