טלעת צאלח שרקאוי מחאג'נה

טלעת צאלח שרקאוי מחאג'נה (1933) ואשתו האדיה (1938) מוסמוס 2007