חסן יוסוף סלימן אעג'בריה

חסן יוסוף סלימן אעג'בריה (1929) עין איברהים 2007