חנה ערמוני וטוביה חנציון, לח"י

חנה "שרה" ערמוני  וטוביה "הושע"  חנציון (לח"י), מוזיאון הלח"י,  בית יאיר, 25.2.2004

חנה, נולדה ב 1925, גרמניה. ב 1935 עלתה לארץ. ב 1942  הצטרפה ללח"י. עסקה בהדבקת כרוזים, תצפיות על יעדים פוטנציאלים, והעברת ציוד ומזון למקום מחבואם של בורחי לטרון בחולות חולון. ב 1944 ירדה למחתרת. נשלחה לרמתיים לצריף בו התקיימו קורסים למפקדים, בתפקיד טבחית. ב 1945 התמנתה אחראית למחלקת הנוער בחיפה. ב 1946 השתתפה בפיצוץ גשר נעמן ובפעולת בתי המלאכה בה נפלו 11 לוחמי לח"י ו 23 שנפלו בשבי הבריטי. בין השבויים  היה גם בעלה אלימלך. חנה הועברה לתל אביב ועסקה בהדרכת גייסים באידיאולוגית הלח"י. ב 1947 נולדה ביתם, ששה שבועות לפני נפילת אלימלך בפריצה לכלא עכו. חנה הועברה לירושלים שם התמנתה לרכזת מחלקת הנוער והייתה אחראית על הפצת חומר הסברה. טוביה, נולד ב 1920, פולין. ב 1924 עלה לארץ. ב 1936 בעקבות המאורעות הצטרף להגנה ב'. ב 1938 השתתף בעליה לחניתה. עבר קורס גפירים, השתתף במבצע נגד כנופיות ערביות במסגרת פלוגות הלילה של וינגייט ובפעולות תגמול של האצ"ל. ב 1940 בפילוג מהאצ"ל הצטרף ל"יאיר". עבר קורס מפקדים. ניבחר על ידי "יאיר" לקריין הראשון בתחנת השידור של המחתרת.    ב 1942 לאחר רצח "יאיר" ירד עם קבוצת חברים למחתרת עמוקה יותר. קבוצה זו פעלה עצמאית בפיקודו של טוביה. עם בריחתו של יצחק שמיר מהמעצר הוחל בשיקום הלח"י. טוביה העמיד את אנשיו לפקודתו של שמיר.