חיים ורחל קארו

חיים קארו (מחלקת לוחות חשמל) ואשתו רחל, גבע 2001