חווה כהן

חווה כהן, חיפה 29.1.2020

חוה נולדה ב 1932 בעיירה הודמזוואשארה בהונגריה למשפחה חילונית. האב היה דפס בבית דפוס בבעלות המשפחה. ב 1939 עברה המשפחה לבודפסט. חוה למדה בבית ספר עם הגויים. עליית האנטישמיות הטילה מורא על היהודים. אביה של חוה נשלח למחנה עבודה בחזית המזרחית. הוא שב חולה בשחפת ונפטר כעבור זמן קצר. ב 1944 נכנסו הגרמנים לבודפסט. היהודים הועברו לגטו, בתיהם סומנו, והם אולצו לענוד את הטלאי הצהוב. באחד הבקרים, אספו הגרמנים את כל נשות הגטו והצעידו אותן אל הלא נודע. אמה של חוה לא שבה יותר. חוה נותרה עם שני אחיה. חסרי כל, שלושת הילדים התגלגלו אל מרתף הצלב האדום בעיר. במרתף כבר נאספו כמאה ילדים בגילאי שנתיים עד תשע, רעבים וצמאים. המבוגרים אשר טיפלו בילדים נעלמו כשהחלו הפצצות הגרמנים. זאב, אחיה בן האחת עשרה, שהיה הגדול מכולם, נעשה אחראי על כל דיירי המרתף. מתוך תחושת אחריות כבדה, חוה סייעה לאחיה. מדי יום, היו יוצאים לחפש אוכל בבתים המופצצים ובמרתפים העזובים. כשמונה חודשים שהו במרתף. מדי יום היו מוציאים לרחוב את גופות הילדים המתים. מרבית הילדים לא שרדו, ולקראת הגעת הרוסים, נותרו בחיים ארבעים וחמישה ילדים בלבד. לאחר השחרור, פנו שלושת הילדים לעזרת קרובת משפחה, אשר סילקה אותם מעליה. הילדים נדדו מהעיר לכפרים בסביבה, עד אשר הצטרפו לתנועת נוער. 

ב 1947 עלו על אניית המעפילים "התקווה". בדרכם ארצה, נתפסו בידי הבריטים, וגורשו למחנה מעצר בקפריסין. במחנה שהו תשעה חודשים. חוה נישאה וילדה שלוש בנות. כיום מתגוררת בחיפה.