ורד (בן יהודה) אבן צור

ורד (בן יהודה) אבן צור, גבע 16.10.2011