וולטר שפנגנטל בן 100

וולטר שפנגנטל בן 100, קיבוץ מיזרע 6.2.2014

שנת לידה 1914