וואספי וריבחי ג'ארמנה

וואספי וריבחי ג'ארמנה, מוקייבלה 1999