הרב יחייא דנין בן 100

הרב יחייא דנין בן 100, מושב אלייקים 26.10.2012

שנת לידה 1912

רב, שוחט, מוהל ומקדש נישואים