הניה ואברשק'ה  ורד

הניה ואברשק'ה  ורד, קיבוץ רמות מנשה 2012