הגשר על נחל יששכר צפונית לקיבוץ חמדיה

תוואי רכבת העמק, הגשר על נחל יששכר, צפונית לקיבוץ חמדיה  8.2.2013