הגשר הטורקי על נחל הקישון

הגשר הטורקי על נחל הקישון, תוואי רכבת העמק 31.1.2013