דליה ויונה גפן

יונה גפן (מנהל מחלקת לוחות חשמל) ואשתו דליה, גבע 2001