דוד מישולוביץ'

דינה וסטרשה לויטננט (סגן) דוד מישולוביץ' , גבעת המורה 7.8.2001

נולד ב- 1917, רוסיה. ב- 1939, התגייס לחיל השריון. לחם באסטוניה ופינלנד לפני מלחמת העולם השנייה. בפרוץ המלחמה נישלח בכוח של טנקים ללנינגרד הנצורה. היה  מפורצי המצור שנפרץ לאחר 900 ימים בקרב עקוב מדם, בו נפלו כ 2.5 מיליון חיילים רוסים. לאחר שחרור לנינגרד לחם כמפקד פלוגת טנקים בביילורוסיה ובוורשה שבפולין, שם נפגע הטנק בו לחם וכל אנשי צוותו נהרגו, דוד נפצע קשה בכל חלקי גופו. ב 1946, השתחרר מהצבא כנכה מלחמה קטוע שתי רגליים בדרגת סטרשה לויטננט. במלחמה איבד  את אחיו שנפל בחזית לנינגרד, ומקום קבורתו לא נודע. ב- 1994, עלה לארץ. התשיעי במאי: "החג הגדול ביותר, הנשמה בוכה וכואבת". נפטר ב- 9.9.2001.