צקי ודבורה גפן

יצחק גפן (מנהל תפעול) ואשתו דבורה, גבע 2001