גשרון על תוואי רכבת העמק מערבית למושב ירדנה

גשרון על תוואי רכבת העמק, מערבית למושב ירדנה 22.1.2013