גלוריה ויאלובוס וריטה רונן

גלוריה ויאלובוס, בת 42, נולדה בפיליפינים

פועלת במפעל טקסטיל,

הגיעה ארצה ב 2007

מטפלת בריטה רונן בת 86

מושב מולדת 2009