גישרון על תוואי רכבת העמק צפונית לקיבוץ חמדיה

גישרון על תוואי רכבת העמק צפונית לקיבוץ חמדיה 8.2.2013