גישרון על תוואי רכבת העמק מערבית לקיבוץ נווה אור

גישרון על תוואי רכבת העמק מערבית לקיבוץ נווה אור 8.2.2013