גישרון על תוואי רכבת העמק, מערבית למושב ירדנה

גישרון על תוואי רכבת העמק, מערבית למושב ירדנה 8.2.2013