ג'וזפין גילון בת 101

ג'וזפין  גילון בת 101, חיפה 17.8.2008

שנת לידה 1907