אשר גל בן 104

אשר גל בן 104, קיבוץ יגור 13.3.2013

שנת לידה 1909