אריה זבולון ובנו שמעון

אריה זבולון ובנו שמעון, גבע 8.10.2011