אראלה

אראלה רון, גבע 2001,

אראלה הורביץ, יפו 1921