אנטולי טרובצקי

קבר  אנטולי טרובצקי, בית העלמין עפולה 24.7.2000