אילנה וסשה

אלכסנדרה והלן ליסטוינסקי, פריס-צרפת 1949,

אילנה כהן וסשה שוחט, גבע 2000