איואן ליסוזה ווולטר שפנגנטל

איואן ליסוזה, בן 30, נולד בהודו

חשמלאי בתעשיה

הגיע ארצה ב 2012

מטפל בוולטר שפנגנטל בן 100

קיבוץ מיזרע 2014