אחמד חסיין סאפי בוויראת

אחמד חסיין סאפי בוויראת (1936)  אלבייאר 2007