אורה

אורה גלילי, גבע 2000,

אורה לוין, תל אביב 1927