אורה וגדעון גלילי

אורה גלילי (מחלקת ברזים חשמליים) ובעלה גדעון (מחלקת צילינדרים) גבע 2001