אורה, אסף ושלומית

אורה גלילי, אסף לוין ושלומית גרסל, גבע 2000,

אורה, אסף ושלומית לוין, גבע 1938